LonWorks®-teknologi

kompliserte krav oppfylles med skreddersydde løsninger.

 

Innen bygningsautomasjon kan ulik teknologi vokse sammen. LonWorks® sikkerstiller at såpass ulike anleggselementer som solskjerm varmeapparat, kjøleapparat og også belysning kan fungere problemfritt sammen. Det åpner for mange muligheter: For eksempel lukker du vinduer og utgangsdør ved storm, mens solskjermen kjøres i en beskyttende posisjon – skader og farer unngås. Alle produkter i samsvar med LonWorks® Standard vil fungere sammen uavhengig av produsenten. Slik kan du ved automasjon av ditt objekt profittere på den gjennom mange tiår veletablerte WAREMA-kvaliteten.

Fordeler

  • Fremtidssikker takket være bruken av den internasjonale automasjonsstandarden LonWorks®
  • Produsentovergripende samarbeid mellom alle LonWorks® produkter
  • Fleksibel innstilling via programvaren ved endringer i brukens behov gjør at man ikke trenger å foreta endringer på ledningsnettet
  • LON-motorstyreenheter tilgjengelig for alle WAREMA-produkter
  • Ved å oppgi individuelle innstillinger i LONMSE muliggjøres desentralisert signalevaluering og styring uavhengig av en sentral

Kjennetegn

  • Lar seg styre med EWFS sendere
  • Kombinerer vilkårlig mange WAREMA solskjermprodukter og andre anleggselementer (varmeapparat, kjøleapparat, lys etc.) i LonWorks®-nettverket
  • Funksjoner som årlig solskjerming og Cut-Off posisjon lar seg utelukkende realisere med LON